Spolupráce se studiem Pinarto si velice vážím. Myslím, že není příliš těch, kteří dokážou zhmotnit představy do filmové podoby. Vysoce hodnotím i práci v terénu, to je opravdový koncert.