Spoluprácu so štúdiom Pinarto si veľmi vážim. Myslím, že nie je príliš tých, ktorí dokážu zhmotniť predstavy do filmovej podoby. Vysoko hodnotím aj prácu v teréne, to je naozajstný koncert.