AZ Klima

Video vzniklo za účelem představní nového loga AZ KLIMA a taktéž nového vlastníka ČEZ ESCO.