Služby pre priemysel

Videá / fotografie

Pre oblasť priemyslu, má video veľký potenciál. Vie jasne vyjadriť rozmanité uplatnenie výrobkov alebo služieb, zvlášť u filmov so zameraním na budovanie image a značky. Umožňuje širokej verejnosti nahliadnuť do inak skrytých, ale napriek tomu veľmi zásadných a zaujímavých okamihov výroby. Môže tak bezprostredne diváka presvedčiť o výnimočnosti, špecifických vlastnostiach a kvalite, alebo odprezentovať iné dôležité informácie.

Video je silným marketingovým nástrojom. Mnohí zákazníci dnes dobre reagujú na názorné predvedenie výrobku v praxi. Instruktážne videá môžu veľmi jasne popísať správne pracovné postupy pre použitie alebo údržbu.

V našom tíme máme ľudí so širokým vedomostným prehľadom. Vieme sa rýchlo zorientovať v problematike daného projektu a osvojiť si základné vedomosti z cieľového oboru. Tie potom využívame pri tvorbe samotného konceptu, scénára, pri natáčaní i postprodukcii.

Prípadová štúdia

Ako prípadovú štúdiu by sme mohli uviesť projekt videa o Ekologizácii hutníctva v ArcelorMittal Ostrava. Jednalo se o PR projekt, ktorý bol však technicky veľmi špecifický. Na základe stručných informačných podkladov sme pripravili hrubý koncept diela. Konkrétnu predstavu nám poskytla až niekoľko-hodinová exkurzia v prevádzkach hute v doprovode odborníkov. Tam sa vyprofilovali hlavné realizovateľné ciele, ktoré sme potom v ďalších dňoch zachytili na kameru. Pri strihu a postprocese s nami boli v intenzívnom kontakte zástupci PR agentúry a kompetentné osoby z hute. Vďaka tomu sme mohli vyhovieť rôznorodým požiadavkom a skompletizovať informačne korektné dielo.

Ekologizácia hutníctva v ArcelorMittal Ostrava

Náborové videá

Samostatnou kapitolou sú videá zamerané na oblasť ľudských zdrojov. Dokážu verne predstaviť pracovné prostredie a sféru činností zamestnancov a motivovať tak k záujmu ďalších kvalitných uchádzačov.

FEI Company Czech Republic

Motorola Solutions Czech Republic