Čo robíme

Kreatíva

Špecializujeme sa na tvorbu videí a fotografií s cieľom zaujať a efektívne osloviť cieľovú skupinu. Vieme nadviazať na existujúcu predstavu klienta, rozvinúť ju alebo prísť od začiatku s vlastnými kreatívnymi nápadmi. Nápadmi, ako originálnym spôsobom vyniknúť medzi konkurenciou.

Žánrovo sme veľmi otvorení. Máme už skúsenosti s reklamnými klipmi, prezentačnými, náborovými videami, reportážami alebo hudobnými videoklipmi. Vo fotografii potom s komerčnou, produktovou, portrétnou, interiérovou a umeleckou fotografiou. A s nadšením sa radi pustíme aj do niečoho nového :).

Produkcia fotografií a videa

Vieme organizačne zaštítiť celú realizáciu diela. Zabezpečíme všetko potrebné pre produkciu fotografií a videa. Zostavíme scenár, v závislosti na žánri navrhneme lokácie, odporučíme prípadných hercov a modelov. Zaistíme vizáž a styling, dodáme rekvizity. Fotenie alebo točenie naplánujeme, nasvietime, zrežírujeme a zachytíme tie najkrajšie zábery. Všetko svetelné a technické vybavenie, ktoré používame, je mobilné. Vďaka tomu môžeme ponúknuť obstaranie záberov priamo v sídle klienta, v ateliéri, alebo ľubovoľnej lokalite.

Hoci je produkcia finančne náročnejšia, vieme byť kreatívni aj v tomto ohľade. Sme odhodlaní hľadať spôsob ako aj napriek obmedzenejšiemu rozpočtu vytvoriť pútavé a kvalitné dielo a splniť tak marketingový zámer zadávateľa.

Technické spracovanie a postprodukcia

Robíme všetko pre to, aby naše vizuálne produkty boli čo najdokonalejšie. K tomu nám slúži profesionálna technika, poskytujúca výstupy v kvalitatívnych formátoch, ktoré sú pre dané účely v súčasnosti žiadané, alebo v extrémnych prípadoch sme schopní potrebnú techniku pre účely špecifického projektu obstarať. Podstatnou súčasťou našej tvorivej práce je tiež precízna postprodukcia, ktorej vždy venujeme značnú časť úsilila pri práci na zákazke. Máme široké skúsenosti s retušou a kvalitnou fotoreprodukciou. Pozorne sledujeme svetové trendy a snažíme sa udržať krok s dobou. Našim zákazníkom potom dodávame moderné produkty na špičkovej úrovni.

Grafický design

Časť našeho týmu sa zaoberá aj tvorivou grafickou prácou. Zameriava sa predovšetkým na tvorbu reklamných tlačovín, billboardov, katalógov, výročních zpráv a obrazových publikácií. Ďalej potom vieme navrhovať logotypycorporate identity alebo webové stránky.