Služby pro průmysl

Videa / fotografie

Pro oblast průmyslu, má video veliký potenciál. Umí jasně vyjádřit rozmanité uplatnění výrobků nebo služeb, zvláště u filmů se zaměřením na budovaní image a značky. Umožňuje široké veřejnosti nahlédnout do jinak skrytých, ale přesto velice zásadních a zajímavých okamžiků výroby. Může tak bezprostředně diváka přesvedčit o výjimečnosti, specifických vlastnostech a kvalitě, nebo předat jiná důležitá sdělení.

Video je silným marketingovým nástrojem. Mnozí zákazníci dnes dobře reagují na názorné předvedení výrobku v praxi. Instruktážní videa můžou velice jasně popsat správné pracovní postupy pro použití nebo údržbu.

V našem týmu máme lidi se širokým vědomostním přehledem. Umíme se rychle zorientovat v problematice daného projektu a osvojit si základní vědomosti z cílového oboru. Ty pak využíváme při tvorbě samotného konceptu, scénáře, při natáčení i postprodukci.

Případová studie

Jako případovou studii bychom mohli uvést projekt videa o Ekologizaci hutnictví v ArcelorMittal Ostrava. Jednalo se o PR projekt, který byl však technicky velice specifický. Na základě stručných informačních podkladů jsme připravili hrubý koncept díla. Konkrétní představu nám poskytla až několika hodinová exkurze v provozech huti v doprovodu odborníků. Tam se vyprofilovaly hlavní realizovatelné cíle, které jsme pak v dalších dnech zachytili na kameru. Při střihu a postprocesu s námi byli v intenzivním kontaktu zástupci PR agentury a kompetentní osoby z huti. Díky tomu jsme mohli vyhovět různorodým požadavkům a zkompletovat informačně korektní dílo.

Ekologizace hutnictví v ArcelorMittal Ostrava

Náborová videa

Samostatnou kapitolou jsou videa zaměřená na oblast lidských zdrojů. Dokáží věrně představit pracovní prostředí a sféru činností zaměstnanců, a motivovat tak k zájmu další kvalitní uchazeče.

FEI Company Czech Republic

Motorola Solutions Czech Republic